İSLAMİYETTEKİ MASALLAR

Tüm dinler bir masaldır. Günümüzdeki tek tanrılı dinler, çok tanrılı dinlerin değişimi sonucu meydana gelmişlerdir. Bilinen en eski çok tanrılı din, günümüzden 5000 yıl önce yaşamış olan (bir başka deyişle İ.Ö 3000 yıllarında yaşamış ) Sumerler'dir.  Sumerlerin öncesine ait tarih bilinmiyor, çünkü "yazı"lı ilk bulunan en eski eserler Sumerler'e aittir. 

Sumerler'den Tevrat'a, Tevrat'tan Incil'e, Incil ve Tevrat'tan Kur'an'a geçen masallar şunlardır (Faydalanılan kaynak:  Ünlü Sümerolog Sn.Muazzez İlmiye Çığ'ın Kuran İncil ve Tevrat'ın Sumer'deki Kökeni adlı eseri):

Sümerlerin dini 

Adem'in Cennet'ten kovulması

Yaratılış

Tufan

Başörtme adeti

Eyüp Peygamber'in Sabrı Hikayesi'nin Kökeni 

İlgili başka linkler:

Kur'an nasıl hazırlandı?

Kur'an nasıl değişti?

İslamiyet Gerçekleri

İslamiyet Gerçekleri (yedek link)

Free Web Hosting