Bilim ve Yaratılışçılık

Bilim ve Yaratılışçılık

Kaynak: Orhan Bursalı, Cumhuriyet Bilim Teknik 10.08.2002

801. sayımızda (Cumhuriyet Bilim Teknik) yayımladığımız iki konu ilginç ve önemliydi. Birincisi maymun ile insan arasındaki kayıp halkanın, ilk belirlemelere göre bulunduğunu haber veriyordu; ikincisi ise köktendincilerin bilim kisvesi altında bilime karşı yönelttikleri saldırılara karşı verilen yanıtları içeriyordu.

Tabii, köktendincilerin dertleri evrim. Her şeyin birdenbire, bugün görüldüğü biçimiyle yaratıldığını iddia eden kutsal inanç sahipleri, evrimi ve evrimsel gelişmeyi doğal olarak reddediyorlar. Modern bilimin tamamen ve neredeyse bütün dallarıyla evrimsel gelişim temeli üzerinde yükselmesi, köktendincilerin bilime karşı savaş açmasına neden oldu.

Bu savaşı en kapsamlı olarak ABD'de sürdürüyorlar. Bu da doğaldır. Çünkü bilim en çok ABD'de geliştiriliyor ve bilime en çok para bu ülkede harcanıyor. Ayrıca ABD, bütün bu özelliklerine karşın, tutuculuğun ve gericiliğin kalelerinden birisi de.

Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi , bilime karşı sürdürülen safsata savaşına karşı, olgulara, bulgulara, araştırma sonuçlarına dayalı düzeyli bir mücadele sürdürüyor. 801. sayımızda, ülkemizde de konuya uzak ve olguları araştırmayan insanların düşüncelerini karıştıran, ABD'den de yüklü bir mali destek aldıkları belli olan yaratılışçıların "15 saçmalığına 15 yanıt" yazısı, bu kapsamda yayımlanan yazılardan biriydi.

Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin yayımladığı "Bilim ve Yaratılışçılık- Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin görüşü" başlıklı, kolay okunur, ana kaynaklardan biri, şimdi Türkiye Bilimler Akademisi tarafından da Türkçe olarak basıldı.

Köktendinci sahtekârların en büyük propagandalarından biri "Evrim görüşünü bilim de terketti, ama hâlâ birileri savunuyor"dur.

Tam tersine, bilim, giderek daha derin bir şekilde evrimsel gelişimle bütünleşiyor. Bu yalan propaganda, köktendincilerin düzgün ve olgulara dayalı bir tartışmadan ne kadar uzak olduklarını; zaten dert ve amaçlarının da bu olmadığını; sadece kendi kafasını omuzları üzerinde taşıyamayan (o kadar çoklar ki!), başkalarına kiraya vermeye hazır; düşünme, anlama, kavrama, görme ve öğrenme özürlü ve yoksulu, sıradan insanları bilime karşı kışkırtmayı hedefledikleri ortaya çıktı.

Söz konusu kitap, köktendincilerin savlarını, çok basit bir dille ve bilimin ulaştığı bilgilere dayanarak çürütmektedir. Giriş yazısından sonra, iddialar, esas olarak üç bölümde yanıtlanıyor: Evrenin, Dünya'nın ve yaşamın kökeni; Biyolojik evrimi destekleyen kanıtlar; İnsanın evrimi; Sonuç.

Sonraki bölümlerde "En sık sorulan sorular" ve "Önerilen diğer kaynaklar" var.

Kitap büyük boy, kuşe kâğıda renkli şekil ve fotoğraflarla basılmış, az ve öz ve anlaşılır yanıtlar veriyor...

 Türkiye Bilimler Akademisi'nden edinilebilir (0312-426 03 94; Faks: 0312-467 32 13; E-Posta:

 tuba@tuba.gov.tr

Kaynak: Orhan Bursalı, Cumhuriyet Bilim Teknik 10.08.2002

İlgili Linkler:

 |Evrim Teorisinde Gelişmeler | Evrim Teorisinde Kayıp Halka Bulundu | Yaratılışçılara 15 Cevap |

| Yaratılış Efsanesi Islamiyet Gerçekleri

Free Web Hosting