"Gökyüzü gülümsüyor evladım..." 

       Muhammed Atta'nın valizindeki evraklar arasında intihar komandoları için
       hazırlanmış bir el kitabı da ortaya çıktı: Kılavuz, ölmenin ve öldürmenin
       dini ayinini yapar gibi.... 

       Birinci bölüm 

       Görev ve grubun görevi ("Peygamberin emri üzerine yerine getirilen görev"
       anlamında) haklı bir vazifedir çünkü bu bir sünnettir. Bu emri yerine getirmekle
       yükümlüyüz.Bunu kendin için değil, yüce Tanrı için yap. Allah rahmet eylesin, Ali Ibni
       Abi Talib (Hz.Muhammed'in damadı) bir örnektir ­ Ali'nin başı, yüzüne tüküren bir
       dinsizle dertteydi ­ Allah rahmet eylesin, Ali önceleri dinsize karşı kılıcını kullanmak
       istemedi; ama daha sona kılıcı eline aldı. Bazı müritler çatışmadan sonra sordular:
       Neden bu dinsize karşı hemen kılıcını kullanmadın? Allah rahmet eylesin, Ali onları
       şöyle yanıtladı: Bana tükürdüğünde, karşı koymakta tereddüt ettim, çünkü kendim
       için intikam almaktan korkuyordum; oysa ben bunu Tanrı için yapmak istedim. 

       Tanrı yeryüzünde arzuların bulunmamasını söyler, fakat Tanrı, öldüğün zaman seni
       ödüllendirecektir. Görevi başarıyla yerine getirdiğinde tüm eller sana uzanacak ve
       bunun Tanrı adına yapılan bir hareket olduğu söylenecektir. Diğer din kardeşleri
       korkuya ya da şaşkınlığa terk edilmemeli, onlarla konuşarak sakinleştirilmeli ve
       cesaret verilmeli. Hiç kimse için Kuran'da, Tanrının kendi adına savaşıldığı ve
       yaşamda sahip olunanların öbür dünyadaki daha iyi bir yaşam için feda edilmesinin
       söylendiği ayetlerin okunmasından daha hayırlı bir iş olamaz. Diğer bir ayette de Tanrı
       şöyle der: Tanrının emirlerine yerine getirirken şehit düşmüş olanlara ölü olarak
       bakmayın... (onlar öbür dünyada daha iyi yaşıyorlar). 

       Kendilerini karşılıklı olarak takdir eden din kardeşleri bununla yetinerek, birbirlerini
       desteklemeli ve kalpleri mutlulukla dolmalı. Sona yaklaştıkça öbür dünya vaatleri de
       yaklaşmış demektir. Ve yapacağın son şey Tanrıyı anmak ve son sözlerin Allah'tan
       başka Tanrının bulunmadığı ve Muhammed'in onun elçisi olduğundan ibaret olmalı.
       Bundan sonra Tanrı seni gökyüzünde karşılayacaktır. Dinsizlerin çokluğuna rağmen
       Tanrı müminlerin kazanacağını bildirecektir. 

       Tanrı şöyle der: Müminler dinsizlere karşı savaş açtıklarında, Tanrı onların yanında
       olduğunu ve kazanacaklarını hatırlarlar. 

       İkinci bölüm: 

       Taksi şoförü seni (M)'ye götürmek üzere doğru yol aldığında kent ve diğer bölgeler
       hakkında bir şeyler anlat. Ve (M)'ye ulaştığında ve taksiden inerken Tanrıya dua et,
       nereye gidersen git Tanrıya dua et, gülümse ve Tanrının her zaman inananların yanında
       olduğunu ve sen hissetmesen de meleklerin seni koruduğuna inan. Her şeyin Tanrı
       tarafından yaratıldığına ve her şeyi Tanrı adına yaptığına dair dua et. Dinsizlerin
       gerçek Tanrıyı tanımadıkları ve senin onlarla hiçbir ilgin olmadığına dair dua et. 

       Eğer bu duaları okursan senin için her şey daha kolay olacaktır, çünkü Tanrının
       kudreti seninledir ve bu dualarda Tanrı müminlerine şunları söyler: 

       1- Bu vazifenin Tanrının rahmeti için ve onun adına yapıldığını 

       2- Planı yerine getirenlere hiçbir kötülüğün gelmeyeceğini 

       3- Tanrının buyruklarını yerine getirdiğini 

       Tanrı, Allah'ın rahmetini aldığın, emirlerini yerine getirdiğin ve yüce Allah'ın izinden
       gittiğin sürece başına kötü bir şey gelmeyeceğini söyler, çünkü dinsizlerin yaptıkları ve
       söyledikleri onların işine yaramayacak ve sana zarar vermeyecektir. Tanrı yanındadır
       çünkü sen bir müminsin. İnananlar hiç kimseden korkmazlar, korkanlar şeytanın
       oğulları ve kızlarıdır ve şeytandan korkanlarsa onun köleleridirler. Fakat Allah'tan
       korkanlar ve onun buyruklarından çıkmayanlar sonunda doğru yola ulaşırlar. Tanrı,
       şeytana tapanların yine şeytan tarafından ezileceğini söyler. 

       İktidarın keyfini süren tüm batı uygarlıklarının inançları zayıftır. Bu yüzden mümin
       olduğun için sakın korkma, çünkü müminler sadece tüm güçlerin en büyüğünü içinde
       barındıran yüce Allah'tan korkarlar. Müminler, dinsizlerin eninde sonunda
       yenileceklerini bilirler. Tanrının, inanmayanları cezalandırıp, yeneceğini hatırla. Yüce
       Tanrının vaatlerini hatırla ve bunları binlerce kez tekrarlaman gerekir; bunları
       söylediğin zaman hiç kimse fark etmeyecektir ve Tanrının, tüm kalbiyle inanan
       müminlerin göğe ereceğiyle ilgili vaadini hatırla. Allah rahmet eylesin peygamberimizin
       dediği gibi bir eline göğü ve yeryüzünü diğerinde de Tanrıyı aldığın zaman Tanrının
       bulunduğu el yukarıda olacaktır. Tanrının sözlerini (duaları) okuduğun zaman
       gülümseyebilirsin, duaların güzelliği bunları içinden de okuyabilmendir. İslam'ı
       yüceltemeye çalışman ve bayrağı altında savaşman yeterlidir ­ Allah rahmet eylesin
       peygamberimiz ve kulları da böyle yapmışlardı. 

       Sanki tedirginmişsin gibi görünme, güçlü ve mutlu ol, kalbini ferah tut ve iyimser ol;
       çünkü sen Tanrının buyurduğu ve kutsadığı bir görevi yerine getiriyorsun. Gökteki gün
       Tanrının takdiriyle gelecektir ve gökte bu ayeti duyacaksın: 

       Gök gülümsüyor evladım, çünkü sen göğe doğru ilerliyorsun. Nereye gidersen git, ne
       yaparsan yap, Tanrıyı unutma ve ona dua et, çünkü Tanrı her zaman kendisine inanan
       müminlerin yanındadır; Tanrı işini kolaylaştırıp seni kutsayacak, görevini başarıyla
       taçlandıracak ve sonunda kazanan sen olacaksın. 

       Üçüncü bölüm: 

       Uçağa ayak basar basmaz Tanrıya dua etmelisin, çünkü her kim ki Tanrıya dua
       ederse kazanır, sen bunu Tanrı için yerine getiriyorsun. Yüce peygamberimizin dediği
       gibi Tanrı için yerine getirilen vazifeler tüm dünyadan ve tüm dünyadakilerden daha
       iyidir. 

       Uçakta bir koltuğa oturduğunda daha önce sana söylenenleri hatırla, ve Tanrıyı
       unutma. Tanrı, inanmayanların arasında bulunduğun zaman, sessiz olup Tanrının
       sonunda seni zafere ulaştıracağını hatırlamanı söyler. 

       Uçak yavaş yavaş hareket etmeye başladığında ve (K)'ya doğru yöneldiğinde,
       seyahat eden müminlerin duasını oku, çünkü sen Tanrıya ulaşmak ve yolculuğun
       keyfini çıkarmak için oradasın. Uçağın bir an için durup yeniden uçmaya
       başlayacağını hissedeceksin. Bu Tanrıyla buluştuğun andır ve Tanrının Kuran'da
       buyurduğu gibi ona dua et; Tanrım bu görevi yerine getirebilmem ve inanmayan
       milletleri yenebilmem için bana yardım et, Tanrım günahlarımı affet, ve ulaşmak
       istediğimiz şeye erişebilmek için bize yardım et, inanmayan halkları yenmemizi sağla
       ve Allah rahmet eylesin peygamberimizin dediği gibi Tanrım onları güçsüz kıl ve bizim
       kazanmamızı sağla ki inanmayanları ezerek başlarını öne düşürelim. 

       "Melekler seni çağırıyor ve senin için en güzel giysileri taşıyorlar" 

       Kendin ve Müslüman kardeşlerin zaferi tamamlayabilmeleri için dua et, korkma
       çünkü yakında Tanrıya kavuşacaksın. Herkes kendine düşen görevi yerine getirmeye
       hazır olmalı ve yaptığın Tanrı takdiriyle desteklenecektir. İşe başladığın zaman tıpkı
       bir kahraman gibi hareket et, çünkü Tanrı işlerini yarım bırakanları sevmez. Geri adım
       atmayacaksın ve korkuyu inanmayanların kalbine ekeceksin, Tanrının seni gökte
       beklediği, orada daha iyi bir yaşam süreceğini ve meleklerin seni çağıracağı ve senin
       için en güzel giysileri taşıdıkları inancıyla ve Tanrının buyurduğu gibi sert bir şekilde
       boynuna vur ( öldür anlamında). Peygamberimizin halifelerinden Mustafa'nın dediği
       gibi öldür ve öldürdüğün kişilerin sahip olduklar şeylere aldırma. Çünkü bunlar seni
       esas amacından alıkoyabilirler ve bu senin için tehlikelidir. 

       Görevini yerine getirmeden önceki son gecede: 

       1- Tanrı için öldüğüne inan. Bedenindeki tüm gereksiz kılları temizle, yıkan ve güzel
       kokular sürün. 

       2- Planını iyice incele ve aklına yerleştir, bir reaksiyon ve de düşmandan da bir
       savunma bekle. 

       3- Günahların af edilmesiyle ilgili ayetleri ve Tanrının şehitlere uygun gördüğünü oku;
       şehitler cennete gidecekler. 

       4- Olayın gerçekleşeceği gece çok iyi dinlemen ve itaatkar olman gerektiğini unutma,
       çünkü sen çok ciddi bir durumla karşı karşıya kalacaksın ve tek yol dinlemek ve
       yüzde yüz itaatkarlıktır. Kendine bu görevi yerine getirmek zorunda olduğunu söyle,
       bunu anlamaya çalış ve bu görevi kesinlikle yerine getirmekle yükümlü olduğuna inan.
       Tanrı, emirlerini yerine getirmen ve peygamberimizin izinden gitmen gerektiğini ve
       hiçbir zaman bunlara karşı gelmemeni aksi taktirde kaybedeceğini söyler. Sabırlı ol,
       çünkü Tanrı sabırlıların yanındadır. 

       5- Gece kalk ve zafer için dua et, o zaman Tanrı işini kolaylaştırır ve seni korur. 

       6- Her zaman vazifeye hazır ol. En iyisi Kuran okumak ve bu dünyayı nihayet terk
       edeceğini ve göğe ereceğini bilmektir. 

       7- Kalbini sahip olduğun tüm kötü duygulardan arındır ve dünyevi yaşamınla ilgili her
       şeyi unut, çünkü yaşarken yaptıkların artık geride kalacaktır. Doğruya kavuşmanın
       zamanı geldi. Yaşamımızı harcadık ve şimdi Tanrıya teslim olmanın ve ona sığınmanın
       vakti gelmiştir. 

       8- Kalbini ferah tut, çünkü şehitler topluluğunun olumlu değerleriyle dolu iyi ve sonsuz
       yaşama ulaşman için çok kısa bir an kaldı. Bu sahip olunabilecek en iyi topluluktur.
       Tanrıdan rahmet dileyeceğiz ve iyimseriz, çünkü yüce Tanrı, kendisi için hizmet eden
       iyimser insanları sever. 

       9- Yakalandığın zaman nasıl davranacağını ve neler söyleyeceğini unutma. Eğer
       yakalanırsan bu senin hatan sayılmayacak. Böyle olmasını Tanrı istemiştir ve Tanrı
       seni kutsayarak tüm günahlarından arındıracaktır. Bu Tanrının geçici bir emridir.
       Bunun keyfini çıkar çünkü sen yüce Allah tarafından ödüllendirileceksin. Tanrı,
       kendisi için savaşan herkesin göğe ereceğini söyler. 

       10- Tanrının söylediklerini hiçbir zaman unutma, ona kavuşmadan önce şehit olacak
       ve sonunda...(Buna göre küçük grupların, çoğunluğu, Tanrının emriyle yeneceğini
       açıklayan ayetleri hatırla. Ve Tanrının dediği gibi, Tanrı seninle olduğu sürece sen
       yenilmezsin, ancak yenildiğin taktirde seni kutsayacak olan yine yalnız Tanrı olacaktır.

       11- Müslüman kardeşlerinle birlikte duaları hatırla ve dualarında sabah ve akşam hep
       din kardeşlerini hatırla. 

       12- Valizini, giysilerini, bıçağını ve gerekli olan pasaport ve evraklarını unutma. 

       13- Yola çıkmadan önce silahını kontrol et, çünkü görevini yerine getirirken buna
       ihtiyacın olacak. 

       14- En iyi giysilerini giy, ve savaştan önce en iyi giysilerini giyen öncellerini kendine
       örnek al. Ayakkabılarını sıkıca bağla ve ayakkabılarının iyi oturması için çorap giy.
       Her şey kendiliğinden gerçekleşecektir ve Tanrı seni koruyacaktır. 

       15- Sabah cemaat içinde dua et, çünkü bu iyi bir ödüllendirmedir ve olaydan sonra
       birlikte dua ettiğin herkes seni hatırlayacaktır. Yıkanmadan ve iyice temizlenmeden evi
       terk etme çünkü ancak temiz olduğun ve Tanrıya dua ettiğin zaman melekler seninle
       olacaktır. Tanrı'nın dediği gibi bu tıraşlı olmak için iyi bir fırsattır ve kitabında da zaten
       böyle yazar. 

       Kaynak: CBT, 13.10.2001 - Spigel 40/2001 

       Çeviri: Nilgün Özbaşaran Dede 
 

       | Kuran'daki şiddet/terör ayetleri | Islamiyet ve Şiddet | Cihad | İslamiyet Gerçekleri  |

Free Web Hosting