Din Hakkında Özdeyişler

"Olabilir ki, bu gezegendeki rolümüz Tanrı'ya tapınmak değil onu yaratmaktır."
Arthur C. Clarke 

"Tüm dinler(inançlar) çoğunluğun korkusu ve akıllı azınlığın üzerine kuruludur."
Marie Henri Beyle 

"Gerçek, inanmayı bıraktığında, çekip gitmeyendir." Philip K. Dick 

"Eskimo: Tanrı ve günah hakkında birşey bilmesem cehenneme gider miydim? Papaz: Hayır, bilmiyor idiysen gitmezdin. Eskimo: O zaman ne diye bana onları anlattın?.."
Annie Dillard 

"İnsan mı Tanrı'nın hatalarından biridir,  yoksa Tanrı mı insanın hatalarından biridir?"
Friedrich Nietzsche 

"İnanmayı çok isterdim ki: öldüğümde tekrar yaşayacağım öyle ki, düşünen, hisseden, anımsayan bir parçam sürecek. Ancak buna ne kadar inanmak istersem isteyeyim ve ölümden sonra yaşam olduğunu iddia eden tüm ilkçağ ve dünya çapında kültürel geleneklere rağmen, bunun dilemeli bir düşünce olduğundan daha ötesini ileri sürebilecek hiçbirşey bilmiyorum." Carl Sagan 

"Her ne kadar tatmin edici ve avutucu olmasa da, evreni olduğu gibi kavramak, kuruntuyu diretmekten daha iyidir." Carl Sagan 

“Hıristiyanlıkta cehennemin simgesi, ateştir. Çok tanrılı dinlerde, yine ateştir. İslamda da ateştir. Hintliler için de cehennem, alevlerdir. Dinler açısından bakıldığında, sanki Tanrı sadece insan pişirilen bir ızgara kebapçısıdır." Victor Hugo

"İnsanı Allah değil, ama Allah'ı insan yarattı" 

Islamiyet Gerçekleri

Free Web Hosting