FETVA İÇİN SORULAR VE CEVAPLAR

 Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlanmış bir kitap var. Adı: ‘‘Günümüz Meselelerine Fetvalar’’

Önsözde şöyle deniliyor:

‘‘Bu kitapta Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, kendisine yapılan başvurulara cevap olmak üzere muhtelif konularda verdiği fetvaların bir bölümü yer almaktadır. Bu fetvalar kanuni bir görevin yerine getirilmesi yanında, insanımıza doğru yolu gösterme ve onun inancına göre yaşama arzusuna yardımcı olup mutluluğuna katkıda bulunma gayretinin bir ürünüdür.’’

Kitabın basım tarihi 1996. Belki daha sonra yeni fetva kitapları da çıkmıştır. Onu bilmiyorum.

Size bu yazıda, vatandaşlar tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorulan bazı soruların hangi ölçüde abuk ve anlamsız olduğunu göstermek istiyorum.

İşte size ‘‘Fetvalar’’ kitabından bazı sorular:

- Kabir azabı var mıdır? Nasıl izah edilebilir?

- Kocasının ağzına küfreden bir kadının dini nikáhı ne olur?

- Avrupa'da işçi olabilmek için Müslüman olmadığını söyleyen bir Müslüman dinden çıkar mı?

- Çocukken ölen Müslüman çocukları ile gayrimüslim çocukları ahirette aynı durumda mıdır?

- Tenasül uzvundan gelen sıvılar kaç çeşittir? Dini hükümleri nedir?

- Saçları, bıyıkları boyamanın gusle engel hali var mıdır?

- Gözden yaş gelmesi aptesi bozar mı?

- İş elbisesiyle namaz kılmak caiz midir?

- Camiye giren, oradakilere selam vermeli midir?

- Namaz esnasında alın secdede iken ayakların yere değmesi nasıl olmalıdır?

- Müslüman bir kadın pantolon giyebilir mi? Bununla namaz kılabilir mi?

- Bazı kimseler Türkiye'de cuma namazı kılınmaz diyorlar. Ne dersiniz?

- Pijama ve gecelikle kılınan namaz caiz midir?

- Yurtdışından Türkiye'ye cenaze nakli caiz midir?

- Kadınlar kabir ziyaretine gidebilir mi?

- Ramazanda (kadınların) ay halini önlemek için hap kullanmak caiz midir?

- Oruçlu iken buruna ve göze damlatılan damla orucu bozar mı?

- Oruçlu iken banyo yapan birinin orucu bozulur mu?

- Çalışma yerinde toz duman yutmak orucu bozar mı?

- Kadının kocasından habersiz hayır yapması caiz midir?

- İslam'a göre devlete vergi vermek gerekli midir?

- Adak kurbanı kesmek için kadının kocasından izin alması şart mıdır?

- Nişanlıların beraberce gezmesi caiz midir?

- Sinirli iken karısını boşayanın durumu nedir?

- Mahkeme kararıyla boşanan kişiler dinen de boş sayılır mı?

- Kadın, ayyaş kocanın cebinden para alabilir mi?

- Dul kadının evlenmeden yaşaması günah mıdır?

- Tuvalette konuşmak caiz midir?

- Resim yapmak, ressamlıktan para kazanmak helal midir?

- Anne baba gibi yakınlarımızın resimlerini evlerimize asabilir miyiz?

- Milliyetçilik ve kişinin mensup olduğu milleti sevmesi, dine ters düşer mi?

- Alman bankalarına yatırılan paranın faizi helal midir?

- Kadının parfüm sürmesi ve makyaj yapması caiz midir?

- Kadının saç yaptırması ve kısaltması caiz midir?

- Saç boyamak ve boyatmak caiz midir?

- Kadının yüzme dahil spor yapması caiz midir?

- Avrupa'da emekli olan, memlekete dönmek zorunda mıdır?

Kitapta tam 124 soru yer almış. Bunların sadece bazılarını buraya aktardım.

İnsanlarımızın kafalarına din ve Müslümanlık nedeniyle nasıl saçma sapan şeyler, korkular ve kuşkular sokulduğunu görüyoruz. Islamiyet, insanların hayatının her anında olumsuz etkilerde bulunuyor.

Adam soruyor: ‘‘Kişinin mensup olduğu milleti sevmesi, dine ters düşer mi?’’

Adam, anasının babasının resmini eve asmanın günah olup olmadığını bile soruyor!

Bu sorular elbette kendiliğinden oluşmuyor. Belli ki bazı yobazlar, bazı kitaplar, bazı hocalar, bazı imamlar, bazıları bu soruları soran kişilerin kafasına bunları sokmuşlar ve insanlar kuşkuya kapılmış.

Hele kadınlarla ilgili sorulara bir bakınız! Karşınıza Islamiyette kadını küçümseyen, onu kul köle, ikinci sınıf yaratık ve hatta şeytan olarak gören anlayış o anda çıkıyor.

Şimdi de, bir gazete haberine bakalım:

Hürriyet 20 Nisan 1998

Güçlü erkege 4 eş helal

Saylı Narmanlıoğlu, Erzurum

Diyanet tarafından çıkarılan ‘Günümüz Meselelerine Fetvalar’ adlı kitapçıkta, güçlü ve istekli bir erkeğin birden fazla evlilik yapabileceği belirtiliyor. ‘‘Alo Fetva Hattı’’na yöneltilen soru ve yanıtlardan hazırlanan kitapçIkta ilginç konular var. Bazı soru ve yanıtlar şöyle:

S1:Birkaç kadınla evlenmeyi nasıl izah edebilirsiniz?

C1:İslam'da dördü aşmamak şartı ile birden çok kadınla evlenmek, bir emir degil ihtiyaç duyulması halinde bir izin ve ruhsattır. Erkeğin güçlü, istekli, kadının zayıf ve isteksiz veya kısır olmasI, bir savaş sebebiyle erkeklerin azalıp kadInlarIn çoğalarak hamiye muhtaç olmaları erkegin birden fazla kadınla evlenmesine bir zorunluluk olabilir.

Ben de soruyorum ki: Erkegin güçlü ve istekli olmasinin ölçüsü nedir ve kim ölçüp degerlendirebilir? Güçlü ve istekli kadınlar da birden fazla erkekle evlenebilemezler mi? Hayır ise, bu durumda bir adaletsizlik yok mu? Hem, medeni kanun bu duruma ne diyor? İslamiyette erkağin boşamasının son derece kolay olduğu gerçeği ile, 4 kadınla evlen, boşan, sonra başka 4 kadınla evlen ve boşan... yöntemiyle, kişinin Muhammed gibi sayısız karısı olabilir...mi?..

S2:Nişanlanmanın hükmü nedir? Nişanlıların beraber olması caiz midir?

C2:Nişan, nikâh degildir. Nikâh akdi yapılmadan müstakbel eşler birbirine helal olmazlar. Ancak, erkek evlenmeyi düşündügü kadına bakabilir.

Ben de soruyorum ki: Sadece “bakmak”la müstakbel eş tanınabilir mi? Erkek kadının nerelerine bakabilir? Erkek kadına bakabilir denmiş, kadın erkeğe bakamaz mı?

S3:Kişi evlenecegi hanımı ne ölçüde görebilir?

C3:Evlenecek erkek, kızın eline, yüzüne ve ayaklarına bakabilir. Ayrıca bir kadın göndererek onu nitelikleriyle yakından tanımaya çalışabilir.

Ben de soruyorum ki: Sadece el yüz ve ayaklardan güzellik belli olabilir mi? Memeleri küçük mü, büyük mü, kalçaları nasIl, bacaklarI biçimli mi, vücudu kıllı mı değil mi, erkeğin zevkine uygun mu değil mi nasıl anla$ılacak? Kadının erkeği incelemesi açısından, penisi büyük mü, küçük mü, ince mi, kalın mı, zamanında sertleşiyor mu, yeterli süre sert kalıyor mu, bunlar nasıl anlaşılacak? Bir de, zevkler ve renkler tartışılmaz, "teşbihte hata olmaz", örneğin, anal seks isteyen erkek, müstakbel eşinin buna uygun olup olmadığını nasıl anlayacak? Oral seks isteyen kadın veya erkek, müstakbel eşinin bu konuda tercihini nasıl ölçecek? Ya bir uyuşmazlIk olur da, eşler birbirlerinde aradıklarını bulamazlarsa bu yetersiz inceleme nedeniyle (C2 ile birlikte), evlilk nasıl yürüyecek? Hem, bir erkeğin evlenmek istediği kadını, bir başka kadın nasıl inceleyecek de o erkeğin gözüyle görecek?

S4:Avrupa'da işçi olmak için geçici olarak gayrımüslim bir kadınla evlenmenin hükmü nedir?

C4:Maddi bir menfaat elde etmek için ve sözkonusu menfaati elde etme süresine baglı olarak yapılan nikâh geçersizdir. Müslümanların bundan kesinlikle sakınmasI gerekmektedir.

Ben de diyorum ki: Demek ki, evililik sadece "cinsî" menfaat için yapılabilecek!..

S5:Müslüman bir kadının gayrimüslim bir erkekle evlenmesi caiz midir?

C5:Müslüman bir kadının gayrimüslim bir erkekle evlenmesi haramdır. Erkek Müslümanlığı kabul etmedikçe yapIıacak nikâh sahih degildir.

Ben de diyorum ki: Müslüman erkek, müslüman olmayan kadınla evlenebiliyor ama, müslüman kadın müslüman olmayan erkekle evlenemiyor. Bu da islamın kadın-erkek eşitliğine bakış açısını gösteren bir diger örnek!.. Insan haklarından söz eden "türban"lılar.. Ne dersiniz?

S6:Sinirliyken karısını boşayanın durumu nedir?

C6:Sinirli kişi eger ne dediğinin farkında ve aklı başında ise bunun sözleri geçerlidir. Ancak kişinin aklı başında degilse, sözlerine itibar edilmez.

Ben de diyorum ki: Iyi de, bu duruma kim karar verecek? “Boş ol, boş ol, boş ol..” sözlerinin bir şahit ve psikolog huzurunda mı söylenmesi gerekiyor? Bu konuda bir şey yazmıyor ki "kitap"ta!..

S7:Mahkeme kararı ile boşanmış eşler, dini açıdan da boşanmış sayılır mı?

C7:Mahkeme kararı ile boşanmış eşler, dini açıdan da boşanmış sayılır.

Ben de diyorum ki: Tam bir çelişki daha.. Dört kadınla evlenmek için medeni kanun tanınmıyor da, medeni kanuna göre karar veren mahkemenin boşanma kararı nasıl oluyor da tanınıyor? Muhammed zamanında medeni kanun ve mahkeme mi vardı?..

S8:Namaz kılmayan kadını boşamak gerekir mi?

C8:Namaz gibi dini vecibeleri yerine getirmeyenler günahkâr olurlar, dinden çıkmış olmazlar. Bu durum boşanma sebebi de sayılamaz.

Ben de soruyorum ki: Dinden çıkmak için ne gerekli? Erkek, dinden çıkmış kadını boşayabilir mi? Dinden çıkmak boşanma sebebi mi? Hani nerede "insan hakları" ve "inanç" özgürlüğü?

Dikkat ederseniz buradaki örneklerde hep "erkekler" kadınları "boşuyor". Erkeği baoaşayan kadın örneği hiç yok.. Islamiyette, kadın erkeği boşayabilir mi?

Diyanet: Cuma namazı saatinde alışveriş haram

Hürriyet, 06.02.2002

Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma namazı saatlerinde alışveriş yapmanın, cuma namazı kılması farz olan kişilere haram olduğunu bildirdi.

Diyanet, internetteki sitesinde, yurttaşların başkanlığa sıkça yönelttiği soruları yanıtlarken, ‘‘Cuma namazı için ezan okunduktan sonra, namaz bitinceye kadar alışveriş ve benzeri işlerle uğraşmak, cuma namazı kılması farz olan kimseler için haramdır’’ değerlendirmesine yer verdi.

Türkiye'de milleti Cuma namazı saatinde toplayıp zorla namaza götürmüyorlar, ve dükkanları da zorla kapattırmıyorlar.. Ne de olsa, Arap muüslümanlığından farklıdır Türk usulü müslümanlık... Çünkü, laiklik ilkesi var... 

İyi de "müslümanlık kolay dindir" diyenler kimdi?..

Namazla ilgili sorular ve verilen yanıtlardan bazıları şöyle:

Erkeklerle kadınların saflardaki durumu nedir?

Kadınların erkeklerden ayrı, uygun bir yerde namaz kılmaları gerekir. Nitekim Hz. Peygamber, namaz saflarını önce erkekler, sonra erkek çocuklar, en arkada da kadınlar olmak üzere düzenlemiştir.

Ben de diyorum ki: Allah varsa eğer bu kadar önemli bir konuyu niye kendisi Kuran'da düzenlememiş de, Muhammed'e bırakmış? kadınlar Islami her konuda olduğu gibi, yine arkada.. Hem de en arkada!..

Türkçe namaz kılınır mı?

Duaların, zikirlerin Türkçe yapılmasında bir sakınca yoktur. Kuran-ı Kerim'in mealini okumak da bir ibadettir. Ancak Kuran meali ile namaz kılınması uygun değildir. Zira Kuran mealleri Kuran'ın kendisi değildir. 

Ben de diyorum ki: Bu da Kuran'ın ve de Islamiyetin sadece ve sadece Araplar için düzenlenmiş olduğunun kabulüdür. Aradan geçen 1400 sene zarfında, Allah-varsa eğer- Kuran'ın aslının diğer dillerde de gönderilerek Araplar dışındaki milletlerin de Kuran'ın aslını okumak şerefine ermesini isteseydi, her milletin dilinde Kuran'ı bu zamana kadar gönderir ya da her milleti Arapça konuşur, okur ve yazar şekilde yaratırdı...

Durum böyle olmadığına göre, ya Allah yok, ya da Allah var ama Kuran'ı o göndermedi, ya da Allah var ama Kuran'ı ve Islamiyeti sadece ve sadece Araplar için gönderdi.. O zaman bazı Türkler niye neredeyse Araptan çok müslüman olmaya çalışıyor?

Tuvalette abdest alınabilir mi?

Tuvalette abdest alınmasında bir sakınca yoktur. Ancak böyle yerlerde besmele, zikir ve duaların içten söylenmesi uygun olur.

Alafranga ya da alaturka tuvalet farkeder mi, diye düşünüyor insan.. 


Saç boyası, kına, ruj, oje, jöle, abdest ve gusle mani midir?

Abdest alırken, yıkanması gereken uzuvlardan birinde kuru yer kalırsa, abdest sahih (doğru) olmaz. Gusülde ise vücutta, suyun ulaşabildiği her yerinin yıkanması gerekir. Bu itibarla, abdest veya gusül alacak kimsenin, yıkanması gereken uzuvlarında, suyun altına ulaşmasına engel olacak bir tabaka bulunmamalıdır. Oje gibi vücut üzerinde tabaka oluşturup da suyun bedene ulaşmasına mani olanlar abdest ve gusle manidir. Tabaka
oluşturmayan saç boyası, kına gibi makyaj malzemeleri abdest ve gusle mani değildir. 

Hemen akla gelen sorular: Tabaka oluşturmayan saç boyası ve kına var mıdır? Göreniniz duyanınız oldu mu? Sabunlu suyla alınan duş abdest ya da gusül yerine gsül yerine geçer mi?  Tuvalet kağıdıyla kurulanmak dinen caiz midir?

Bilgi seviyesi arttıkça, insanlar din kurallarını yorumladıkça, korkmadan özgürce düşündükçe, hele Türkçe Kuran'ı okuyup içindeki akıldışı ve bilimdışı ifadeleri gördükçe, dinin olumsuz etkilerinden zamanla kurtulacaklardır.


İlahiyat profesörü ünvanıyla İslamiyet  uzmani Zekeriya Beyaz'ın 
müslümanlarca sorulan sorulara verdiği cevaplar

Porno film izlenilen evde oturmak caiz mi?

- Bir evde porno film izlenmesi o evde yaşamaya engel değildir. Günah işlenen ev lanetli hale gelmez. Taşın, duvarın, kapının, evin suçu yoktur. Cinsel eğitim olmadığı için, bazıları bu eksikliği porno izleyerek gideriyor. Bazıları cinsel açlığını gidermeye çalışıyor. Bunu adet haline getirmek zararlı ve günah.

Eşim oral sekse zorluyor. Gusül gerekir mi?

- Seksin böylesi bir cinayet, büyük bir günah, sapıklıktır. Öncelikle bayana karşı bir aşağılama ve hakarettir. Kendinizi aşağılatmayın sayın okuyucum. Eşinizi bu türlü davranıştan vazgeçmesi için uyarın, kendisine ‘Allah’tan korkun, insanlıktan utanın ve de hanımına böylesi bir muameleyi yapmaktan utanmıyor musun’ deyin. Yoldan çıkmış, ruhunu sapıtmış adamın yola gelmesi için Allah’a dua edin. Yoldan böylesine çıkmış herifle yan yana oturunca bile gusül yapman iyi olur, belki onun günahı sana bulaşmıştır.

Nakliye şirketimizde Rumen kadının çalışması günah mı?

- Rumen kadınları da insandır, kadındır. Ülkeleri fakir düşmüş, komünizm ve Ruslar’ın sömürmesiyle perişan olmuşlar, Türkiye’ye gelip ekmek parası kazanıyorlar. Onlara acımak lazımdır. Gölgemizde onlar da rızıklansınlar. İnsan olarak Allah’ın bütün kulları saygıdeğerdir.

Müslüman bir erkeğin ateist bir kadınla evlenmesinin hükmü nedir?

- Müslüman erkeğin hiçbir dine inanmayan bayanla evlenmesi caiz değildir. Çünkü arasında uyum olmaz, hep kavga ve huzursuzluk çıkar. Mesela öylesi bir bayan cünüplükten gusül yapmaz, bu ise huzursuzluğa sebep olur. Ailede saadet ve geçim ise farzdır. Fitne ve fesatla her gün huzursuz olacak bir aile, peşinen kurulmamalıdır.

BUNLARI DA SORDULAR (ama cevapları gazetede yeralmadığı için aktaramıyorum, M.K)

Almanım, Müslüman oldum. Atatürk büstünün önünde saygı duruşu günah mı?

18 yaşındayım. Geçmiş namazlarım 65700 rekat yapıyor. Nasıl ödeyebilirim?

Hayat kadınıyım. Kazancımla babamın mezarını yaptırabilir miyim?

Çorapla yatanın cenaze namazı kılınmaz, diyorlar. Doğru mu?

Yakamda Muhammed yazılı rozetle tuvalete girebilir miyim?

Evliyim eşimi seviyorum ama arada bir eski sevgilim hatırıma geliyor. Günah mı?

Külotsuz aynaya bakmak büyük günahmış, doğru mu?

Kaderimizde yazılanı yaşıyorsak, intihar neden günah?

TEKEL’de çalışıyorum. Aldığın para haram, diyorlar. Doğru mu?

‘Fay hattı var’ demek günah mı? 

(Kaynak: Hürriyet 22.05.2005)

Yukarıdaki sorulara bakınca müslümanların hayatlarında yaptıkları her davranışta dini onay almaları gerektiğini düşündüklerini görünce, islamiyet dininin inasanın herşeytine karışan ve hayatı neredeyse zehir eden bir zorlama dini olduğu anlaşılmaktadır. 

Yeni Verilen Fetvalar 

Islamiyet Ve Kadınlar

Islamiyet Gerçekleri Anasayfası

İslamiyet gerçekleri (yedek link)

 

Free Web Hosting