Jaques Yves Cousteau ve Neil Armstrong hakkındaki gerçekdışı müslüman iddiaları

Zaman zaman bazı okurlardan aldığım mesajlarda, Kuran'ın Allah'tan inmiş olduğunun bir çeşit delili olarak ve Kuran'ın 
bilimselliğinin bir iddiası olarak; ünlü deniz bilimcisi Kaptan Jak Kusto'nun müslüman olduğu ve aya ayak basan 
astronotlardan Neil Armstrong'un ayda ezan sesi duyduğu iddialarına yer veriliyor. Bana son derece saçma gelen 
bu iddiaların doğruluğunu araştırınca, bu iddiaların gerçekdışı olduğunu Cousteau Vakfı ve 
Neil Armstrong'un açıklamalarından görüyoruz:

Kaptan Jaques Yves Cousteau müslüman oldu mu? 

Bazı müslümanlar, 1997 yılında vefat eden ünlü deniz araştırmacısı Jaques Yves Cousteau'nun Kuran'da yazılı bulunan bir ayeti görünce müslüman olduğunu iddia etmişlerdir. Onlara göre, "Cebelitarık boğazında tatlı su ile tuzlu suyun birbirine karışmadığını" bilen Cousteau, Kuran'daki Rahman Suresininin 19.ayetini görmüş de, "1400 yıl önce yazılan bu kitap bu gerçeği nasıl bilebilir?" diye düşünüp, bu büyük(!) gerçek sayesinde müslümanlığı kabul etmiş... (Rahman 19: İki denizi salıverdi, birbirine kavuşuyorlar,(20)Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.(21)Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?"

Bu iddia'nın gerçekle ilgisi yoktur.  Kaptan Cousteau (Kusto), müslüman olmamıştır. 1997 yılında vefat eden Kaptan Kusto, Paris'teki Notrdam Katedrali'nde yapılan Hristiyan töreni ile defnedilmiştir. cenazesi, bir Cami'den cenaze namazı ile kaldırılmamıştır.

Kaptan Kusto'nun müslüman olduğu yalanına en güzel cevap Kapton Kusto'nun Vakfından gelmiştir. Aşağıda bir fotokopisini bulacağınız yazıyla, Vakıf, Kaptan Kusto'nun hiçbir zaman müslüman olmadığını açıklamaktadır:

Kaptan Kusto müslüman değildir - Cousteau Vakfı'nın açıklaması

Kaynak: http://www.answering-islam.org/Hoaxes/cousteau.html

Muhammed'den yüzlerce yıl önce yaşamış olan çeşitli denizci ve balıkçı toplumlar, denizler, nehirler ve gölleri dolaştıkça, bunların suları arasındaki  farkları elbette ki gözlemlemişlerdi. Bazılarının suyunun diğerine göre daha tuzlui daha acı ya da tatlı olduğunu biliyorlardı. Yağ ile suyun tam karışmasının mümkün olmadığını bilenler gibi, farklı coğrafi bölgelerdeki farklı kaynaklardan çıkan ve biriken suların birbirleriyle asla tam karışmadığını bilen bu toplumlardan kaynaklanan bilgileri, Muhammed ve arkadaşları hazırladıkları Kuran'a koydular. Durum, bundan ibarettir.


Neil Armstrong ay'da ezan sesi duydu mu?

Yine, benzer şekilde, bazı müslümanlar, astronot Neil Armstrong'un aya ayak bastığı sırada ezan sesi duyduğu iddiasını ortaya atmışlardır. Bu da gerçekdışı bir iddiadır. Nitekim, 14 Nisan Temmuz 1983 tarihinde, Neil Armstrog'un ofisinden yapılan açıklamada aşağıda görüldüğü gibi, bu müslüman iddiası da yalanlanmaktadır:

  NEIL A. ARMSTRONG
                       LEBANON, OHIO 45036
  
                       July 14,1983
  
  Mr. Phil Parshall Director
  Asian Research Center
  International Christian
  Fellowship 29524 Bobrich
  Livonia, Michigan 48152
  
  Dear Mr. Parshall:
  
  Mr. Armstrong has asked me to reply to your letter and 
  to thank you for the courtesy of your inquiry.
  
  The reports of his conversion to Islam and of hearing 
  the voice of Adzan on the moon and elsewhere are all 
  untrue.
  
  Several publications in Malaysia, Indonesia and other 
  countries have published these reports without verifi-
  cation. We apologize for any inconvenience that this 
  incompetent journalism may have caused you.
  
  Subsequently, Mr. Armstrong agreed to participate in a 
  telephone interview, reiterating his reaction to these 
  stories. I am enclosing copies of the United States 
  State Department's communications prior to and after
  that interview.
  
                 Sincerely
  
                 Vivian White
                 Administrative Aide
  

 


Kaynak: http://www.answering-islam.org/Hoaxes/neil.html

 

İslamiyet Gerçekleri

Free Web Hosting